[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] t$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ACGudroEJqY/Ti0zEWE_X0I/AAAAAAAADWw/5qSm6gyw0ig/s1600/Regras+de+convivencia+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ACGudroEJqY/Ti0zEWE_X0I/AAAAAAAADWw/5qSm6gyw0ig/s320/Regras+de+convivencia+1.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-monayPJuY0o/Ti0zGefRCaI/AAAAAAAADW0/G_0kb7xyHbk/s1600/Regras+de+convivencia+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-monayPJuY0o/Ti0zGefRCaI/AAAAAAAADW0/G_0kb7xyHbk/s320/Regras+de+convivencia+2.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8V14iA4SoWQ/Ti0zIVLO0TI/AAAAAAAADW4/vA7Xx5ZOqU4/s1600/Regras+de+convivencia+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-8V14iA4SoWQ/Ti0zIVLO0TI/AAAAAAAADW4/vA7Xx5ZOqU4/s320/Regras+de+convivencia+3.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8zN8ZkuneUw/Ti0zJzzOH0I/AAAAAAAADW8/IHvMobhLO-g/s1600/Regras+de+convivencia+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-8zN8ZkuneUw/Ti0zJzzOH0I/AAAAAAAADW8/IHvMobhLO-g/s320/Regras+de+convivencia+4.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yf-4uhGYz9U/Ti0zLAWAKfI/AAAAAAAADXA/M92QjVhm0ow/s1600/Regras+de+convivencia+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-yf-4uhGYz9U/Ti0zLAWAKfI/AAAAAAAADXA/M92QjVhm0ow/s320/Regras+de+convivencia+5.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1HegWx7ZDRM/Ti0zM-U7NlI/AAAAAAAADXE/jBRZHLhiLFg/s1600/Regras+de+convivencia+6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-1HegWx7ZDRM/Ti0zM-U7NlI/AAAAAAAADXE/jBRZHLhiLFg/s320/Regras+de+convivencia+6.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-iFdmj11GmOc/Ti0zOP_qAsI/AAAAAAAADXI/x6ZzkkVYr_U/s1600/Regras+de+convivencia+7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-iFdmj11GmOc/Ti0zOP_qAsI/AAAAAAAADXI/x6ZzkkVYr_U/s320/Regras+de+convivencia+7.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_kUCuQlM6y4/Ti0zPv1UscI/AAAAAAAADXM/BSiubjQLNX0/s1600/Regras+de+convivencia+8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-_kUCuQlM6y4/Ti0zPv1UscI/AAAAAAAADXM/BSiubjQLNX0/s320/Regras+de+convivencia+8.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FTv30mPayxg/Ti0zQ9Ot1AI/AAAAAAAADXQ/te7ftvi4u0g/s1600/Regras+de+convivencia+9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-FTv30mPayxg/Ti0zQ9Ot1AI/AAAAAAAADXQ/te7ftvi4u0g/s320/Regras+de+convivencia+9.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-7nHwFh_Jqqs/Ti0zSFyFWBI/AAAAAAAADXU/Z1xSKVCkFUo/s1600/Regras+de+convivencia+10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-7nHwFh_Jqqs/Ti0zSFyFWBI/AAAAAAAADXU/Z1xSKVCkFUo/s320/Regras+de+convivencia+10.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YIwFswaEXQQ/Ti0zTTwYCwI/AAAAAAAADXY/_4x_R-ZJCUg/s1600/Regras+de+convivencia+11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-YIwFswaEXQQ/Ti0zTTwYCwI/AAAAAAAADXY/_4x_R-ZJCUg/s320/Regras+de+convivencia+11.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JYRfj_H-U3E/Ti0zU0WSoPI/AAAAAAAADXc/naoOzeANkYw/s1600/Regras+de+convivencia+12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-JYRfj_H-U3E/Ti0zU0WSoPI/AAAAAAAADXc/naoOzeANkYw/s320/Regras+de+convivencia+12.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JeiMTWHRmRs/Ti0zWNuXZII/AAAAAAAADXg/nb4awlpJajI/s1600/Regras+de+convivencia+13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-JeiMTWHRmRs/Ti0zWNuXZII/AAAAAAAADXg/nb4awlpJajI/s320/Regras+de+convivencia+13.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5E6BlT2t7a0/Ti0zXkn5LuI/AAAAAAAADXk/VV0DQUeFxgc/s1600/Regras+de+convivencia+14.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-5E6BlT2t7a0/Ti0zXkn5LuI/AAAAAAAADXk/VV0DQUeFxgc/s320/Regras+de+convivencia+14.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xK8He16CIqU/Ti0zZKhz3WI/AAAAAAAADXo/o0kyQDVojYw/s1600/Regras+de+convivencia+15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-xK8He16CIqU/Ti0zZKhz3WI/AAAAAAAADXo/o0kyQDVojYw/s320/Regras+de+convivencia+15.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hWfv0ESryco/Ti0zakwI5OI/AAAAAAAADXs/MgUBcwW0-6c/s1600/Regras+de+convivencia+16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-hWfv0ESryco/Ti0zakwI5OI/AAAAAAAADXs/MgUBcwW0-6c/s320/Regras+de+convivencia+16.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-b1GvXGHmQj8/Ti0zcLcWCnI/AAAAAAAADXw/dshMGzwk4E0/s1600/Regras+de+convivencia+17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-b1GvXGHmQj8/Ti0zcLcWCnI/AAAAAAAADXw/dshMGzwk4E0/s320/Regras+de+convivencia+17.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZwSeHXgNO6I/Ti0zeL48xtI/AAAAAAAADX0/5s4IrRRzEwo/s1600/Regras+de+convivencia+18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZwSeHXgNO6I/Ti0zeL48xtI/AAAAAAAADX0/5s4IrRRzEwo/s320/Regras+de+convivencia+18.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><div closure_uid_ka50yl="133">Retirado do blogue meustrabalhospedagogicos,O meu obrigado.</div></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:13