Pequeno Blog de Apoio Escolar,E também De Alguma Diversão

25
Jul 11
[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] t$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XyCh2I7_sYU/Ti010hE52iI/AAAAAAAADYg/TgImYnDDykw/s1600/Boas+Maneiras+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-XyCh2I7_sYU/Ti010hE52iI/AAAAAAAADYg/TgImYnDDykw/s320/Boas+Maneiras+1.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-csRLfGt8c2I/Ti011Ud9iqI/AAAAAAAADYk/Q2CYLyGmScE/s1600/Boas+Maneiras+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-csRLfGt8c2I/Ti011Ud9iqI/AAAAAAAADYk/Q2CYLyGmScE/s320/Boas+Maneiras+2.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5jHb1G65MLU/Ti011wB9sSI/AAAAAAAADYo/m284ktjNgG8/s1600/Boas+Maneiras+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-5jHb1G65MLU/Ti011wB9sSI/AAAAAAAADYo/m284ktjNgG8/s320/Boas+Maneiras+3.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AHQq1gM-E8M/Ti012_dQSpI/AAAAAAAADYs/DVVvKMAp6tM/s1600/Boas+Maneiras+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-AHQq1gM-E8M/Ti012_dQSpI/AAAAAAAADYs/DVVvKMAp6tM/s320/Boas+Maneiras+4.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BNehYYrOkGs/Ti013d3_2DI/AAAAAAAADYw/-T3bCvaiZIM/s1600/Boas+Maneiras+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-BNehYYrOkGs/Ti013d3_2DI/AAAAAAAADYw/-T3bCvaiZIM/s320/Boas+Maneiras+5.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QSvHv11jY9c/Ti014K_Jg_I/AAAAAAAADY0/4fpqgzQMNug/s1600/Boas+Maneiras+6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-QSvHv11jY9c/Ti014K_Jg_I/AAAAAAAADY0/4fpqgzQMNug/s320/Boas+Maneiras+6.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-daTvLB6o8RM/Ti0144YiT2I/AAAAAAAADY4/c2_r5hxD3Vc/s1600/Boas+Maneiras+7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-daTvLB6o8RM/Ti0144YiT2I/AAAAAAAADY4/c2_r5hxD3Vc/s320/Boas+Maneiras+7.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yX4YIqSdLcI/Ti015k1svZI/AAAAAAAADY8/rFwOykRNeOk/s1600/Boas+Maneiras+8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-yX4YIqSdLcI/Ti015k1svZI/AAAAAAAADY8/rFwOykRNeOk/s320/Boas+Maneiras+8.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-htwmOMterrA/Ti016c81i2I/AAAAAAAADZA/Yxe-lhXEdrI/s1600/Boas+Maneiras+9.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-htwmOMterrA/Ti016c81i2I/AAAAAAAADZA/Yxe-lhXEdrI/s320/Boas+Maneiras+9.JPG" t$="true" width="281" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MmtUzfTNkP4/Ti017Ge6PbI/AAAAAAAADZE/7-jpgsrvZkk/s1600/Boas+Maneiras+10.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-MmtUzfTNkP4/Ti017Ge6PbI/AAAAAAAADZE/7-jpgsrvZkk/s1600/Boas+Maneiras+10.JPG" t$="true" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-krxLAFMlZfs/Ti018KBGPCI/AAAAAAAADZI/iIu-bLJFB9A/s1600/Boas+Maneiras+11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="231" src="https://1.bp.blogspot.com/-krxLAFMlZfs/Ti018KBGPCI/AAAAAAAADZI/iIu-bLJFB9A/s320/Boas+Maneiras+11.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1khyysRnuFQ/Ti018k19gUI/AAAAAAAADZM/Bw7Mhq1_US0/s1600/Boas+Maneiras+12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="182" src="https://1.bp.blogspot.com/-1khyysRnuFQ/Ti018k19gUI/AAAAAAAADZM/Bw7Mhq1_US0/s320/Boas+Maneiras+12.jpg" t$="true" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6g_iAXEjYfE/Ti019hrFv6I/AAAAAAAADZQ/vXuHD9mHj-w/s1600/Boas+Maneiras+13.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-6g_iAXEjYfE/Ti019hrFv6I/AAAAAAAADZQ/vXuHD9mHj-w/s320/Boas+Maneiras+13.JPG" t$="true" width="232" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_WVJ63hqEUA/Ti01-b3Fi7I/AAAAAAAADZU/dFuxkZoeZY4/s1600/Boas+Maneiras+15.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-_WVJ63hqEUA/Ti01-b3Fi7I/AAAAAAAADZU/dFuxkZoeZY4/s320/Boas+Maneiras+15.JPG" t$="true" width="225" /></a></div></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:23

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] t$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rrm4kAox7eI/Ti003EZL89I/AAAAAAAADX4/RiT4xx02PpY/s1600/1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-rrm4kAox7eI/Ti003EZL89I/AAAAAAAADX4/RiT4xx02PpY/s320/1.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-7ZcJRJutvZ0/Ti004q4z4MI/AAAAAAAADX8/DtE4M4Ta-ts/s1600/2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-7ZcJRJutvZ0/Ti004q4z4MI/AAAAAAAADX8/DtE4M4Ta-ts/s320/2.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_8Si7eOqkcI/Ti0067U1VYI/AAAAAAAADYA/36PGCHqDgoM/s1600/3.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-_8Si7eOqkcI/Ti0067U1VYI/AAAAAAAADYA/36PGCHqDgoM/s320/3.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-DAqxBplOcqw/Ti008UnOtbI/AAAAAAAADYE/uWsaBzRigPo/s1600/4.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-DAqxBplOcqw/Ti008UnOtbI/AAAAAAAADYE/uWsaBzRigPo/s320/4.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-I6TpqNQ7RMg/Ti00944vyUI/AAAAAAAADYI/Yufpw_HVevM/s1600/5.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-I6TpqNQ7RMg/Ti00944vyUI/AAAAAAAADYI/Yufpw_HVevM/s320/5.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uhsriM34uXg/Ti00_d7-mgI/AAAAAAAADYM/m3ZdPRI0jqE/s1600/6.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-uhsriM34uXg/Ti00_d7-mgI/AAAAAAAADYM/m3ZdPRI0jqE/s320/6.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qeWYFQmm7DE/Ti01Bocwo8I/AAAAAAAADYQ/a_k64Lz6-X4/s1600/7.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-qeWYFQmm7DE/Ti01Bocwo8I/AAAAAAAADYQ/a_k64Lz6-X4/s320/7.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Dj_Hqmye_AU/Ti01DBEiLyI/AAAAAAAADYU/nzbeVshWwM4/s1600/8.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-Dj_Hqmye_AU/Ti01DBEiLyI/AAAAAAAADYU/nzbeVshWwM4/s320/8.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wR4iyBl6dM8/Ti01EZSLxRI/AAAAAAAADYY/3cdwhnSr9VY/s1600/9.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-wR4iyBl6dM8/Ti01EZSLxRI/AAAAAAAADYY/3cdwhnSr9VY/s320/9.JPG" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fmNSVYdSAv4/Ti01Fjq3kMI/AAAAAAAADYc/_c_DPqJ27EY/s1600/10.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-fmNSVYdSAv4/Ti01Fjq3kMI/AAAAAAAADYc/_c_DPqJ27EY/s320/10.JPG" t$="true" width="226" /></a></div></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:19

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] t$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ACGudroEJqY/Ti0zEWE_X0I/AAAAAAAADWw/5qSm6gyw0ig/s1600/Regras+de+convivencia+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ACGudroEJqY/Ti0zEWE_X0I/AAAAAAAADWw/5qSm6gyw0ig/s320/Regras+de+convivencia+1.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-monayPJuY0o/Ti0zGefRCaI/AAAAAAAADW0/G_0kb7xyHbk/s1600/Regras+de+convivencia+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-monayPJuY0o/Ti0zGefRCaI/AAAAAAAADW0/G_0kb7xyHbk/s320/Regras+de+convivencia+2.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8V14iA4SoWQ/Ti0zIVLO0TI/AAAAAAAADW4/vA7Xx5ZOqU4/s1600/Regras+de+convivencia+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-8V14iA4SoWQ/Ti0zIVLO0TI/AAAAAAAADW4/vA7Xx5ZOqU4/s320/Regras+de+convivencia+3.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8zN8ZkuneUw/Ti0zJzzOH0I/AAAAAAAADW8/IHvMobhLO-g/s1600/Regras+de+convivencia+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-8zN8ZkuneUw/Ti0zJzzOH0I/AAAAAAAADW8/IHvMobhLO-g/s320/Regras+de+convivencia+4.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yf-4uhGYz9U/Ti0zLAWAKfI/AAAAAAAADXA/M92QjVhm0ow/s1600/Regras+de+convivencia+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-yf-4uhGYz9U/Ti0zLAWAKfI/AAAAAAAADXA/M92QjVhm0ow/s320/Regras+de+convivencia+5.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1HegWx7ZDRM/Ti0zM-U7NlI/AAAAAAAADXE/jBRZHLhiLFg/s1600/Regras+de+convivencia+6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-1HegWx7ZDRM/Ti0zM-U7NlI/AAAAAAAADXE/jBRZHLhiLFg/s320/Regras+de+convivencia+6.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-iFdmj11GmOc/Ti0zOP_qAsI/AAAAAAAADXI/x6ZzkkVYr_U/s1600/Regras+de+convivencia+7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-iFdmj11GmOc/Ti0zOP_qAsI/AAAAAAAADXI/x6ZzkkVYr_U/s320/Regras+de+convivencia+7.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_kUCuQlM6y4/Ti0zPv1UscI/AAAAAAAADXM/BSiubjQLNX0/s1600/Regras+de+convivencia+8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-_kUCuQlM6y4/Ti0zPv1UscI/AAAAAAAADXM/BSiubjQLNX0/s320/Regras+de+convivencia+8.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FTv30mPayxg/Ti0zQ9Ot1AI/AAAAAAAADXQ/te7ftvi4u0g/s1600/Regras+de+convivencia+9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-FTv30mPayxg/Ti0zQ9Ot1AI/AAAAAAAADXQ/te7ftvi4u0g/s320/Regras+de+convivencia+9.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-7nHwFh_Jqqs/Ti0zSFyFWBI/AAAAAAAADXU/Z1xSKVCkFUo/s1600/Regras+de+convivencia+10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-7nHwFh_Jqqs/Ti0zSFyFWBI/AAAAAAAADXU/Z1xSKVCkFUo/s320/Regras+de+convivencia+10.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YIwFswaEXQQ/Ti0zTTwYCwI/AAAAAAAADXY/_4x_R-ZJCUg/s1600/Regras+de+convivencia+11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-YIwFswaEXQQ/Ti0zTTwYCwI/AAAAAAAADXY/_4x_R-ZJCUg/s320/Regras+de+convivencia+11.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JYRfj_H-U3E/Ti0zU0WSoPI/AAAAAAAADXc/naoOzeANkYw/s1600/Regras+de+convivencia+12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-JYRfj_H-U3E/Ti0zU0WSoPI/AAAAAAAADXc/naoOzeANkYw/s320/Regras+de+convivencia+12.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JeiMTWHRmRs/Ti0zWNuXZII/AAAAAAAADXg/nb4awlpJajI/s1600/Regras+de+convivencia+13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-JeiMTWHRmRs/Ti0zWNuXZII/AAAAAAAADXg/nb4awlpJajI/s320/Regras+de+convivencia+13.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5E6BlT2t7a0/Ti0zXkn5LuI/AAAAAAAADXk/VV0DQUeFxgc/s1600/Regras+de+convivencia+14.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-5E6BlT2t7a0/Ti0zXkn5LuI/AAAAAAAADXk/VV0DQUeFxgc/s320/Regras+de+convivencia+14.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xK8He16CIqU/Ti0zZKhz3WI/AAAAAAAADXo/o0kyQDVojYw/s1600/Regras+de+convivencia+15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-xK8He16CIqU/Ti0zZKhz3WI/AAAAAAAADXo/o0kyQDVojYw/s320/Regras+de+convivencia+15.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hWfv0ESryco/Ti0zakwI5OI/AAAAAAAADXs/MgUBcwW0-6c/s1600/Regras+de+convivencia+16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-hWfv0ESryco/Ti0zakwI5OI/AAAAAAAADXs/MgUBcwW0-6c/s320/Regras+de+convivencia+16.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-b1GvXGHmQj8/Ti0zcLcWCnI/AAAAAAAADXw/dshMGzwk4E0/s1600/Regras+de+convivencia+17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-b1GvXGHmQj8/Ti0zcLcWCnI/AAAAAAAADXw/dshMGzwk4E0/s320/Regras+de+convivencia+17.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZwSeHXgNO6I/Ti0zeL48xtI/AAAAAAAADX0/5s4IrRRzEwo/s1600/Regras+de+convivencia+18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZwSeHXgNO6I/Ti0zeL48xtI/AAAAAAAADX0/5s4IrRRzEwo/s320/Regras+de+convivencia+18.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><div closure_uid_ka50yl="133">Retirado do blogue meustrabalhospedagogicos,O meu obrigado.</div></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:13

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] t$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ep-zwVN2PGo/Ti0yCUQLbxI/AAAAAAAADWc/iWZX6RAuFJs/s1600/Regras+de+convivencia+21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ep-zwVN2PGo/Ti0yCUQLbxI/AAAAAAAADWc/iWZX6RAuFJs/s320/Regras+de+convivencia+21.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-F5fgWEhHkok/Ti0yEY7IgbI/AAAAAAAADWg/vVTZOQNVaU4/s1600/Regras+de+convivencia+22.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-F5fgWEhHkok/Ti0yEY7IgbI/AAAAAAAADWg/vVTZOQNVaU4/s320/Regras+de+convivencia+22.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ebDVsTkxOfY/Ti0yGBSiXxI/AAAAAAAADWk/AscXOXRHQp8/s1600/Regras+de+convivencia+23.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ebDVsTkxOfY/Ti0yGBSiXxI/AAAAAAAADWk/AscXOXRHQp8/s320/Regras+de+convivencia+23.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cg1mKs9R0ow/Ti0yHjxNFCI/AAAAAAAADWo/sJSGyfDKS2s/s1600/Regras+de+convivencia+24.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-cg1mKs9R0ow/Ti0yHjxNFCI/AAAAAAAADWo/sJSGyfDKS2s/s320/Regras+de+convivencia+24.jpg" t$="true" width="226" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Qn2ZQNyaYDA/Ti0yJOFP6EI/AAAAAAAADWs/T-k0Qjn1iBY/s1600/Regras+de+convivencia+25.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-Qn2ZQNyaYDA/Ti0yJOFP6EI/AAAAAAAADWs/T-k0Qjn1iBY/s320/Regras+de+convivencia+25.jpg" t$="true" width="226" /></a></div></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:06

Julho 2011
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1
2

3
4
5
6
7
8
9

15

22

24subscrever feeds
mais sobre mim
pesquisar
 
Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

blogs SAPO