Pequeno Blog de Apoio Escolar,E também De Alguma Diversão

09
Jul 11
[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] m$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-eKHTLBRyyic/Thi_B407iOI/AAAAAAAACpQ/r9BcfKv7WYg/s1600/%25253D%25253FISO-8859-1%25253FQ%25253Fcoord_motora_bal%25253D2B%25253DFAozinho%25253D2E%25253F%25253D%252509%25253D%25253FISO-8859-1%25253FQ%25253Fjpg%25253F%25253D-797287.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-eKHTLBRyyic/Thi_B407iOI/AAAAAAAACpQ/r9BcfKv7WYg/s1600/%25253D%25253FISO-8859-1%25253FQ%25253Fcoord_motora_bal%25253D2B%25253DFAozinho%25253D2E%25253F%25253D%252509%25253D%25253FISO-8859-1%25253FQ%25253Fjpg%25253F%25253D-797287.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nrXZjOYR8JU/Thi_DtdlKNI/AAAAAAAACpU/FwoSyCmtyLo/s1600/%253D_ISO-8859-1_Q_festas_juninas_90_casamento_na_ro%253DE7a%253D2Ejpg_%253D-713002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-nrXZjOYR8JU/Thi_DtdlKNI/AAAAAAAACpU/FwoSyCmtyLo/s1600/%253D_ISO-8859-1_Q_festas_juninas_90_casamento_na_ro%253DE7a%253D2Ejpg_%253D-713002.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-LFqml7xZAE8/Thi_E0ucyEI/AAAAAAAACpY/0a4hZKoydSg/s1600/35-782877.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-LFqml7xZAE8/Thi_E0ucyEI/AAAAAAAACpY/0a4hZKoydSg/s1600/35-782877.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jNP4ZWbN82s/Thi_HGk2p1I/AAAAAAAACpc/jKrpRbYgvg0/s1600/054-2-785414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-jNP4ZWbN82s/Thi_HGk2p1I/AAAAAAAACpc/jKrpRbYgvg0/s1600/054-2-785414.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-q8brETe3HJg/Thi_JibH26I/AAAAAAAACpg/ISy_OROJghY/s1600/aprender-787017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-q8brETe3HJg/Thi_JibH26I/AAAAAAAACpg/ISy_OROJghY/s1600/aprender-787017.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tPH6F9XOjqc/Thi_buary3I/AAAAAAAACpk/1Yw4VyHtfSU/s1600/aprender%252B2-788682.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-tPH6F9XOjqc/Thi_buary3I/AAAAAAAACpk/1Yw4VyHtfSU/s1600/aprender%252B2-788682.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZP4waTYZ86A/Thi_eAHRzpI/AAAAAAAACpo/HTjXN6safJY/s1600/casal%252520caipira%2525201-790042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZP4waTYZ86A/Thi_eAHRzpI/AAAAAAAACpo/HTjXN6safJY/s1600/casal%252520caipira%2525201-790042.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xfkaku4vmpc/Thi_gq4qbmI/AAAAAAAACps/_UdueW8iM4o/s1600/casal%252520caipira%2525203-791520.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-xfkaku4vmpc/Thi_gq4qbmI/AAAAAAAACps/_UdueW8iM4o/s1600/casal%252520caipira%2525203-791520.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-GEaMOMGZQBg/Thi_jpclQoI/AAAAAAAACpw/Zzrzu4PS3tY/s1600/casal%252520caipira%2525207-793196.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-GEaMOMGZQBg/Thi_jpclQoI/AAAAAAAACpw/Zzrzu4PS3tY/s1600/casal%252520caipira%2525207-793196.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-kXjDn01sfEI/Thi_ljcqeuI/AAAAAAAACp0/xWvT-cdGqq0/s1600/casal%252520caipira%2525208-794510.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-kXjDn01sfEI/Thi_ljcqeuI/AAAAAAAACp0/xWvT-cdGqq0/s1600/casal%252520caipira%2525208-794510.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-EZZc-KGY6Zw/Thi_ozC7qzI/AAAAAAAACp4/OybtOZLo6fo/s1600/colori161-795674.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-EZZc-KGY6Zw/Thi_ozC7qzI/AAAAAAAACp4/OybtOZLo6fo/s1600/colori161-795674.png" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JKO51VLffpg/Thi_rPMLvFI/AAAAAAAACp8/SKgHb6UMH1U/s1600/coord+motora+menina-fogueira-798814.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-JKO51VLffpg/Thi_rPMLvFI/AAAAAAAACp8/SKgHb6UMH1U/s1600/coord+motora+menina-fogueira-798814.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hbQrpI4Szi0/Thi_trHqGRI/AAAAAAAACqA/dcqzTybOm9c/s1600/festa+junina+colorir+45-700520.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-hbQrpI4Szi0/Thi_trHqGRI/AAAAAAAACqA/dcqzTybOm9c/s1600/festa+junina+colorir+45-700520.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-H3bi8cxJoJY/Thi_vu2rVfI/AAAAAAAACqE/-Mu5qiqKJPg/s1600/festa+junina+colorir+5656-702420.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-H3bi8cxJoJY/Thi_vu2rVfI/AAAAAAAACqE/-Mu5qiqKJPg/s1600/festa+junina+colorir+5656-702420.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nIDRcAnRpOQ/Thi_xX6LS-I/AAAAAAAACqI/0F5RLTXosqg/s1600/festa_junina_colorir_004-704149.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-nIDRcAnRpOQ/Thi_xX6LS-I/AAAAAAAACqI/0F5RLTXosqg/s1600/festa_junina_colorir_004-704149.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zkG7eIlxkJ4/Thi_zRpxQVI/AAAAAAAACqM/TTiflwPqe-c/s1600/FestaJunina1-705979.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-zkG7eIlxkJ4/Thi_zRpxQVI/AAAAAAAACqM/TTiflwPqe-c/s1600/FestaJunina1-705979.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1wKn3hb2-tQ/Thi_1VjmAdI/AAAAAAAACqQ/nxoc7wwHNbc/s1600/FestaJunina2-707831.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-1wKn3hb2-tQ/Thi_1VjmAdI/AAAAAAAACqQ/nxoc7wwHNbc/s1600/FestaJunina2-707831.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2KWucNad2oI/Thi_3oWbasI/AAAAAAAACqU/XxJrUsVnorQ/s1600/FestaJunina3-709769.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-2KWucNad2oI/Thi_3oWbasI/AAAAAAAACqU/XxJrUsVnorQ/s1600/FestaJunina3-709769.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yUSaasbkE90/Thi_6CMmxfI/AAAAAAAACqY/hJP3ttA3G7U/s1600/festas+juninas+0067-711514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-yUSaasbkE90/Thi_6CMmxfI/AAAAAAAACqY/hJP3ttA3G7U/s1600/festas+juninas+0067-711514.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_rrZKoVZjvU/Thi_9aVP7aI/AAAAAAAACqc/4eIdoA2kFBc/s1600/FestasJuninas-714121.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-_rrZKoVZjvU/Thi_9aVP7aI/AAAAAAAACqc/4eIdoA2kFBc/s1600/FestasJuninas-714121.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-EOIWpJa9cUE/Thi__s76aHI/AAAAAAAACqg/qqHzHxSia-Y/s1600/junina_007%255B1%255D-715655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-EOIWpJa9cUE/Thi__s76aHI/AAAAAAAACqg/qqHzHxSia-Y/s1600/junina_007%255B1%255D-715655.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_HBbqcBnSOQ/ThjAB7dRqzI/AAAAAAAACqk/jx6q-7We2-8/s1600/mariazinha%2525201-717071.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-_HBbqcBnSOQ/ThjAB7dRqzI/AAAAAAAACqk/jx6q-7We2-8/s1600/mariazinha%2525201-717071.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mbZuFxPFpH8/ThjADu7_EkI/AAAAAAAACqo/wDbeFoc1RC0/s1600/mariazinha%2525202-718294.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-mbZuFxPFpH8/ThjADu7_EkI/AAAAAAAACqo/wDbeFoc1RC0/s1600/mariazinha%2525202-718294.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qveKVX04i9c/ThjAFl9JDxI/AAAAAAAACqs/0y34WOPH8Ac/s1600/molde-colorir-festa-junina02-719206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-qveKVX04i9c/ThjAFl9JDxI/AAAAAAAACqs/0y34WOPH8Ac/s1600/molde-colorir-festa-junina02-719206.jpg" /></a></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 21:56

Colorir de abelhinha, ratinho e pôney Imprima e divirta-se!


[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] m$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

Colorir de abelhinha, ratinho e pôney Imprima e divirta-se!<br /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-n-OvtvvqZxs/Thi9dMrumKI/AAAAAAAACpE/3bILy3ZYCX4/s1600/0015+%25281%2529-797918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="292" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-n-OvtvvqZxs/Thi9dMrumKI/AAAAAAAACpE/3bILy3ZYCX4/s320/0015+%25281%2529-797918.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-trGEWf9r-ck/Thi9eOTleRI/AAAAAAAACpI/Mw9IrDuHcvc/s1600/0017-796955.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="296" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-trGEWf9r-ck/Thi9eOTleRI/AAAAAAAACpI/Mw9IrDuHcvc/s320/0017-796955.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-kG3ur9MKDJg/Thi9gQNUWcI/AAAAAAAACpM/esv7rV9WItw/s1600/0019-795499.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="304" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-kG3ur9MKDJg/Thi9gQNUWcI/AAAAAAAACpM/esv7rV9WItw/s320/0019-795499.jpg" width="320" /></a></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 21:44

Hamsters Flight

Play free Games - a game from Dumb | Fun Games
publicado por Lara Marques às 20:13
tags:

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] m$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-x4Yyh9dosBc/ThgcH3Ozs3I/AAAAAAAACo0/SBIu8HIvHTM/s1600/ColorCoelho03%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="226" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-x4Yyh9dosBc/ThgcH3Ozs3I/AAAAAAAACo0/SBIu8HIvHTM/s320/ColorCoelho03%255B1%255D.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1_HEe61I0qI/ThgcJEBiVuI/AAAAAAAACo4/eqSBkGkwbac/s1600/colorir+pascoa2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-1_HEe61I0qI/ThgcJEBiVuI/AAAAAAAACo4/eqSBkGkwbac/s320/colorir+pascoa2.png" width="240" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-TtwnQ1L7Ivk/ThgcKFWAAkI/AAAAAAAACo8/r-OjvHW3xOA/s1600/colorir+pascoa3gif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-TtwnQ1L7Ivk/ThgcKFWAAkI/AAAAAAAACo8/r-OjvHW3xOA/s320/colorir+pascoa3gif.jpg" width="261" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-igvKM8N-Gb4/ThgcKx-Vn6I/AAAAAAAACpA/h7LuzjChJEU/s1600/colorir+pascoa5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-igvKM8N-Gb4/ThgcKx-Vn6I/AAAAAAAACpA/h7LuzjChJEU/s320/colorir+pascoa5.jpg" width="235" /></a></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:17
tags:

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] m$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-a_O2lDXxQiU/ThgaaGqveMI/AAAAAAAACoo/j3eoWl0zqWc/s1600/ativiade+OS+REPTEIS.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="226" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-a_O2lDXxQiU/ThgaaGqveMI/AAAAAAAACoo/j3eoWl0zqWc/s320/ativiade+OS+REPTEIS.JPG" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-P-MkmKM_XJ8/Thgaa-6cmxI/AAAAAAAACos/FMsK-fUP7g8/s1600/TAREFA+ANIMAIS+UTEIS.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="226" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-P-MkmKM_XJ8/Thgaa-6cmxI/AAAAAAAACos/FMsK-fUP7g8/s320/TAREFA+ANIMAIS+UTEIS.JPG" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jCxwqhoJJr4/Thgabh85emI/AAAAAAAACow/q6DDz3nSUqw/s1600/tarefa+os+anfibios.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="226" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-jCxwqhoJJr4/Thgabh85emI/AAAAAAAACow/q6DDz3nSUqw/s320/tarefa+os+anfibios.JPG" width="320" /></a></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:08
tags:

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] m$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Qww8m6kZWX8/ThgYMQD0ixI/AAAAAAAACnE/stnWBABTPh0/s1600/TROCAN%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-Qww8m6kZWX8/ThgYMQD0ixI/AAAAAAAACnE/stnWBABTPh0/s320/TROCAN%257E1.JPG" width="236" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QtqhLt9KQBA/ThgYNUypOdI/AAAAAAAACnI/IInXouR3XEA/s1600/TERMOS%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-QtqhLt9KQBA/ThgYNUypOdI/AAAAAAAACnI/IInXouR3XEA/s320/TERMOS%257E1.JPG" width="248" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-p6htNVLbHa8/ThgYPOQMXkI/AAAAAAAACnM/cbhc1gE7nhw/s1600/SITUAE%257Eregr1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-p6htNVLbHa8/ThgYPOQMXkI/AAAAAAAACnM/cbhc1gE7nhw/s320/SITUAE%257Eregr1.JPG" width="247" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-TazBMy9MmVw/ThgYQ1MUTKI/AAAAAAAACnQ/WXqcJWoxMY4/s1600/SITUAE%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-TazBMy9MmVw/ThgYQ1MUTKI/AAAAAAAACnQ/WXqcJWoxMY4/s320/SITUAE%257E1.JPG" width="228" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XK4KPeFZ68k/ThgYSRQXE8I/AAAAAAAACnU/W2awULWbj0k/s1600/SISTEM%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-XK4KPeFZ68k/ThgYSRQXE8I/AAAAAAAACnU/W2awULWbj0k/s320/SISTEM%257E1.JPG" width="237" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-TdTSDRQPbWg/ThgYUpgwCLI/AAAAAAAACnY/_VtxwSTNYsI/s1600/risuqe%252520a%252520quantidade%252520pedida.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-TdTSDRQPbWg/ThgYUpgwCLI/AAAAAAAACnY/_VtxwSTNYsI/s320/risuqe%252520a%252520quantidade%252520pedida.jpg" width="261" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-C0YAl4rV80A/ThgYV5wm9KI/AAAAAAAACnc/Lw6sev8QgEc/s1600/RESOLV%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-C0YAl4rV80A/ThgYV5wm9KI/AAAAAAAACnc/Lw6sev8QgEc/s320/RESOLV%257E1.JPG" width="240" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vHuK96-Cjrg/ThgYX17qZzI/AAAAAAAACng/SkD5kt652pE/s1600/REALIZ%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-vHuK96-Cjrg/ThgYX17qZzI/AAAAAAAACng/SkD5kt652pE/s320/REALIZ%257E1.JPG" width="239" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dtXpDiKPVFs/ThgYZiyd1jI/AAAAAAAACnk/WDuQ2TF74Aw/s1600/QUE%252520%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-dtXpDiKPVFs/ThgYZiyd1jI/AAAAAAAACnk/WDuQ2TF74Aw/s320/QUE%252520%257E1.JPG" width="240" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ywsp9vfEVKA/ThgYa7Vmi-I/AAAAAAAACno/lRHzZSAhG24/s1600/quantidade.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ywsp9vfEVKA/ThgYa7Vmi-I/AAAAAAAACno/lRHzZSAhG24/s320/quantidade.jpg" width="300" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-O8OnfKLFERY/ThgYb8BGgLI/AAAAAAAACns/Pc-D4xu-xK8/s1600/quantidade-%252520mais%252520e%252520menos.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-O8OnfKLFERY/ThgYb8BGgLI/AAAAAAAACns/Pc-D4xu-xK8/s320/quantidade-%252520mais%252520e%252520menos.jpg" width="243" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wadZrvcsZpk/ThgYdhTmBYI/AAAAAAAACnw/3WOYcjev7b0/s1600/POSIO%2525%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-wadZrvcsZpk/ThgYdhTmBYI/AAAAAAAACnw/3WOYcjev7b0/s320/POSIO%2525%257E1.JPG" width="249" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-oIgF1dsEVtA/ThgYeqEi0eI/AAAAAAAACn0/sROLemCyZJM/s1600/PINTAN%257E3.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-oIgF1dsEVtA/ThgYeqEi0eI/AAAAAAAACn0/sROLemCyZJM/s320/PINTAN%257E3.JPG" width="286" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ucjmoGjQk4I/ThgYhCzvSjI/AAAAAAAACn4/tdgFi60_tCE/s1600/PINTAN%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-ucjmoGjQk4I/ThgYhCzvSjI/AAAAAAAACn4/tdgFi60_tCE/s320/PINTAN%257E1.JPG" width="233" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YEVj_-eCtqg/ThgYiYnvHpI/AAAAAAAACn8/Cyef0Boulj0/s1600/PERTENCE+E+N+PERTENCE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-YEVj_-eCtqg/ThgYiYnvHpI/AAAAAAAACn8/Cyef0Boulj0/s320/PERTENCE+E+N+PERTENCE.jpg" width="246" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Amm1NUi0H3U/ThgYkmrPbKI/AAAAAAAACoA/SGbPFTu2BhE/s1600/PERTEN%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-Amm1NUi0H3U/ThgYkmrPbKI/AAAAAAAACoA/SGbPFTu2BhE/s320/PERTEN%257E1.JPG" width="243" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-VJNnMki1ukw/ThgYmRitWyI/AAAAAAAACoE/CFutN5Mz-mk/s1600/ordem%252520decrescente-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-VJNnMki1ukw/ThgYmRitWyI/AAAAAAAACoE/CFutN5Mz-mk/s320/ordem%252520decrescente-1.jpg" width="248" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-e_CMdPk9Zp8/ThgYnoS7BUI/AAAAAAAACoI/EGAidzFp0cM/s1600/OBSERVE+E+RESPONDA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-e_CMdPk9Zp8/ThgYnoS7BUI/AAAAAAAACoI/EGAidzFp0cM/s320/OBSERVE+E+RESPONDA.jpg" width="246" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rRtZ3ywRuiE/ThgYo570jEI/AAAAAAAACoM/xmU0SdAfyVY/s1600/OBSERV%257E2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-rRtZ3ywRuiE/ThgYo570jEI/AAAAAAAACoM/xmU0SdAfyVY/s320/OBSERV%257E2.JPG" width="243" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1V8GRf4eIWg/ThgYqMywwTI/AAAAAAAACoQ/xJAjoXflWJw/s1600/numeros.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-1V8GRf4eIWg/ThgYqMywwTI/AAAAAAAACoQ/xJAjoXflWJw/s320/numeros.jpg" width="232" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JxShxm_HrSU/ThgYrruOBmI/AAAAAAAACoU/AHkp6CCj4Qs/s1600/numeros3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-JxShxm_HrSU/ThgYrruOBmI/AAAAAAAACoU/AHkp6CCj4Qs/s320/numeros3.jpg" width="232" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-V0l4UT1znKU/ThgYs5p9OzI/AAAAAAAACoY/MuVgmLQOVUQ/s1600/numeros2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-V0l4UT1znKU/ThgYs5p9OzI/AAAAAAAACoY/MuVgmLQOVUQ/s320/numeros2.jpg" width="232" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rGagNAAyWkc/ThgYuDrpy7I/AAAAAAAACoc/q3akZUv5xUA/s1600/numeros1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-rGagNAAyWkc/ThgYuDrpy7I/AAAAAAAACoc/q3akZUv5xUA/s320/numeros1.jpg" width="232" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6KkV5MjJy4E/ThgYvIw3V7I/AAAAAAAACog/uSmbm1T8mlk/s1600/numerais+de+1+ate+9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-6KkV5MjJy4E/ThgYvIw3V7I/AAAAAAAACog/uSmbm1T8mlk/s320/numerais+de+1+ate+9.jpg" width="232" /></a></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 10:01

São algumas actividades de matemática destinadas aos alunos do 1º ciclo. Basta imprimirem e dar ás crianças para que possam treinar e exercitar os conhecimentos adquiridos. Basta clicarem na imagem pretendida para aumentar a imagem e poder imprimir.


[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] m$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

São algumas actividades de matemática destinadas aos alunos do 1º ciclo. Basta imprimirem e dar ás crianças para que possam treinar e exercitar os conhecimentos adquiridos. Basta clicarem na imagem pretendida para aumentar a imagem e poder imprimir.<br /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-pr1-YFypRtU/ThgTzgv1oSI/AAAAAAAAClI/ZD3_1SjgYAI/s1600/untitled.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-pr1-YFypRtU/ThgTzgv1oSI/AAAAAAAAClI/ZD3_1SjgYAI/s320/untitled.bmp" width="233" /></a></div><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jCw_v6kicv8/ThgXJpq1w2I/AAAAAAAAClM/F3qHTB18pGE/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-jCw_v6kicv8/ThgXJpq1w2I/AAAAAAAAClM/F3qHTB18pGE/s320/6.jpg" width="213" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8xndNC7wBUs/ThgXKsvLIUI/AAAAAAAAClQ/m1Pq7mLXcto/s1600/AT371E%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-8xndNC7wBUs/ThgXKsvLIUI/AAAAAAAAClQ/m1Pq7mLXcto/s320/AT371E%257E1.JPG" width="242" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-OBAoZSFpzik/ThgXLbGUUII/AAAAAAAAClU/LVmNETwo-X8/s1600/AT3412%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-OBAoZSFpzik/ThgXLbGUUII/AAAAAAAAClU/LVmNETwo-X8/s320/AT3412%257E1.JPG" width="233" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5VuKzN2PKKg/ThgXMX8jTfI/AAAAAAAAClY/yMovVCl4IV4/s1600/AT3518%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-5VuKzN2PKKg/ThgXMX8jTfI/AAAAAAAAClY/yMovVCl4IV4/s320/AT3518%257E1.JPG" width="242" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-pcx_KjGEB-I/ThgXNH6SifI/AAAAAAAAClc/tiQIuLOlAuI/s1600/AT3519%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-pcx_KjGEB-I/ThgXNH6SifI/AAAAAAAAClc/tiQIuLOlAuI/s320/AT3519%257E1.JPG" width="238" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YCCowv6mHfs/ThgXNz3N7II/AAAAAAAAClg/rmT1Y6wWiM8/s1600/AT3610%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-YCCowv6mHfs/ThgXNz3N7II/AAAAAAAAClg/rmT1Y6wWiM8/s320/AT3610%257E1.JPG" width="231" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sKFf4s_O5TE/ThgXOv9tLUI/AAAAAAAAClk/TvJbJG_PugU/s1600/AT3611%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-sKFf4s_O5TE/ThgXOv9tLUI/AAAAAAAAClk/TvJbJG_PugU/s320/AT3611%257E1.JPG" width="238" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-374Nz2Tb9K4/ThgXPhF088I/AAAAAAAAClo/WVrO2bwZeo8/s1600/AT3617%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-374Nz2Tb9K4/ThgXPhF088I/AAAAAAAAClo/WVrO2bwZeo8/s320/AT3617%257E1.JPG" width="251" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2sfJfxvBL38/ThgXQTmxwlI/AAAAAAAACls/w5MkGkh3LAo/s1600/AT3619%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-2sfJfxvBL38/ThgXQTmxwlI/AAAAAAAACls/w5MkGkh3LAo/s320/AT3619%257E1.JPG" width="240" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-D8MfB4N8qq0/ThgXRGIqieI/AAAAAAAAClw/WE_EIcAwK9Y/s1600/AT3710%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-D8MfB4N8qq0/ThgXRGIqieI/AAAAAAAAClw/WE_EIcAwK9Y/s320/AT3710%257E1.JPG" width="242" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vQsxP9ySYCY/ThgXSPG4-YI/AAAAAAAACl0/9ch9V2WVmNI/s1600/AT3719%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-vQsxP9ySYCY/ThgXSPG4-YI/AAAAAAAACl0/9ch9V2WVmNI/s320/AT3719%257E1.JPG" width="252" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Zv-BxIgmPLc/ThgXTufjg3I/AAAAAAAACl4/fvvKWPx6RlY/s1600/AT3813%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-Zv-BxIgmPLc/ThgXTufjg3I/AAAAAAAACl4/fvvKWPx6RlY/s320/AT3813%257E1.JPG" width="242" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mXcglMo1cAQ/ThgXUjMKmZI/AAAAAAAACl8/npV8DzFYMCI/s1600/AT3814%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-mXcglMo1cAQ/ThgXUjMKmZI/AAAAAAAACl8/npV8DzFYMCI/s320/AT3814%257E1.JPG" width="246" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3XA__y3adl0/ThgXVXie2hI/AAAAAAAACmA/c88WUTm2kdE/s1600/AT3817%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-3XA__y3adl0/ThgXVXie2hI/AAAAAAAACmA/c88WUTm2kdE/s320/AT3817%257E1.JPG" width="230" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-UWdvRQaAugY/ThgXWfzbu3I/AAAAAAAACmE/1a_Ntu7v6Ek/s1600/AT3818%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-UWdvRQaAugY/ThgXWfzbu3I/AAAAAAAACmE/1a_Ntu7v6Ek/s320/AT3818%257E1.JPG" width="256" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BFdLwAfqfRo/ThgXaGukMtI/AAAAAAAACmI/TERbTJ3lPSc/s1600/AT3819%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-BFdLwAfqfRo/ThgXaGukMtI/AAAAAAAACmI/TERbTJ3lPSc/s320/AT3819%257E1.JPG" width="242" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-iEJeL7WNo7g/ThgXbKJrEXI/AAAAAAAACmM/qN_5rmPlidI/s1600/ativ2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-iEJeL7WNo7g/ThgXbKJrEXI/AAAAAAAACmM/qN_5rmPlidI/s320/ativ2.jpg" width="260" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-EKAckdlq6cw/ThgXeKUa00I/AAAAAAAACmQ/USj8tBWQ6pQ/s1600/ativ_1__2_.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-EKAckdlq6cw/ThgXeKUa00I/AAAAAAAACmQ/USj8tBWQ6pQ/s320/ativ_1__2_.jpg" width="218" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cVzISvkPUlY/ThgXezSSBTI/AAAAAAAACmU/g5Nm0jwWxvY/s1600/ativ_1__3_.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-cVzISvkPUlY/ThgXezSSBTI/AAAAAAAACmU/g5Nm0jwWxvY/s320/ativ_1__3_.jpg" width="222" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Mm22PI8DPVA/ThgXgeu4WCI/AAAAAAAACmY/Ok6JvjpT62I/s1600/ATIVI+xcD%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-Mm22PI8DPVA/ThgXgeu4WCI/AAAAAAAACmY/Ok6JvjpT62I/s320/ATIVI+xcD%257E1.JPG" width="236" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8Uu8EIXV_ZQ/ThgXhksQH2I/AAAAAAAACmc/qOWmMHlo8W0/s1600/ATIVIazD%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-8Uu8EIXV_ZQ/ThgXhksQH2I/AAAAAAAACmc/qOWmMHlo8W0/s320/ATIVIazD%257E1.JPG" width="239" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4ywQneWFiyw/ThgXi_2o37I/AAAAAAAACmg/fV_jJyWZZGw/s1600/ATIVID%257E2sxd.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-4ywQneWFiyw/ThgXi_2o37I/AAAAAAAACmg/fV_jJyWZZGw/s320/ATIVID%257E2sxd.JPG" width="242" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mhEykg2X5tI/ThgXkEKEZcI/AAAAAAAACmk/64SCpmxRAv0/s1600/ATIVID%257Ew.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-mhEykg2X5tI/ThgXkEKEZcI/AAAAAAAACmk/64SCpmxRAv0/s320/ATIVID%257Ew.JPG" width="244" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ngv7rPYNseo/ThgXlBIBRZI/AAAAAAAACmo/XIcfcIihXq8/s1600/atividade3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-ngv7rPYNseo/ThgXlBIBRZI/AAAAAAAACmo/XIcfcIihXq8/s320/atividade3.jpg" width="232" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qBFP-0k4jlU/ThgXmEkr9DI/AAAAAAAACms/0DxdQ6VzxGA/s1600/atividades%252520utilizando%252520quilo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-qBFP-0k4jlU/ThgXmEkr9DI/AAAAAAAACms/0DxdQ6VzxGA/s320/atividades%252520utilizando%252520quilo.jpg" width="245" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-09S9HNyc2oI/ThgXnzRxD7I/AAAAAAAACmw/oHzpnCSbx7s/s1600/ATIVIDerrr%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-09S9HNyc2oI/ThgXnzRxD7I/AAAAAAAACmw/oHzpnCSbx7s/s320/ATIVIDerrr%257E1.JPG" width="233" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BgLWmoCweKg/ThgXog8KUlI/AAAAAAAACm0/LeVk63TFTNk/s1600/ATIVIDzz%257E2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-BgLWmoCweKg/ThgXog8KUlI/AAAAAAAACm0/LeVk63TFTNk/s320/ATIVIDzz%257E2.JPG" width="246" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-OvKfJVX2BY0/ThgXpony2CI/AAAAAAAACm4/pqy5PL-Mw0E/s1600/ATIVzID%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-OvKfJVX2BY0/ThgXpony2CI/AAAAAAAACm4/pqy5PL-Mw0E/s320/ATIVzID%257E1.JPG" width="235" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zeiWxKWNPwc/ThgXqqdEJdI/AAAAAAAACm8/GbFG3aKAjis/s1600/BRINCA%257E1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-zeiWxKWNPwc/ThgXqqdEJdI/AAAAAAAACm8/GbFG3aKAjis/s320/BRINCA%257E1.JPG" width="247" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xkQ7qI_9HvE/ThgXrWKjRsI/AAAAAAAACnA/qFVfzZW_dnc/s1600/cada%252520conjunto%252520uma%252520quantidade.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" rel="noopener"><img border="0" height="320" m$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-xkQ7qI_9HvE/ThgXrWKjRsI/AAAAAAAACnA/qFVfzZW_dnc/s320/cada%252520conjunto%252520uma%252520quantidade.jpg" width="253" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="blogger-post-footer">o mundo colorido</div>
publicado por Lara Marques às 09:39

Julho 2011
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1
2

3
4
5
6
7
8
9

15

22

24subscrever feeds
mais sobre mim
pesquisar
 
Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

blogs SAPO